Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2007

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αγία Παρασκευή 10.1.2007
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
1.                  Ψυχολογική Στήριξη -— Συμβουλευτική Ατόμων και Οικογένειας -— Κοινωνικές Έρευνες
2.                  Δημιουργία ομάδων γονέων που εκπαιδεύτηκαν σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
3.                  Συνεργασία με όλα τα σχολεία της πόλης και Φορείς Εκπαίδευσης για τη στήριξη μαθητών ‚ γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και προώθηση νέων τρόπων συνεργασίας
4.                  Πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων
5.                  Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για τη στήριξη της οικογένειας τους καλοκαιρινούς μήνες
6.                  Επέκταση των προγραμμάτων του «Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου για Α.Μ.Ε.Α». Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Επιστημονικό Προσωπικό. Εύρεση και κινητοποίηση εθελοντών
7.                  Προγράμματα υποστήριξης απόρων
¨      . Οικονομικές ενισχύσεις Χριστούγεννα και Πάσχα
¨      . Έκτακτες οικονομικές ενισχΰσεις μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου
8.                  Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης
¨      . Εποπτεία φυλακισμένων που προσφέρουν κοινωφελή εργασία στο Δήμο
¨      Κοινωνικές Έρευνες σε οικογένειες κατόπιν Εισαγγελικής
¨      Εντολής για την εποπτεία τους και την ανάθεση ης επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων
9.                  Υποστήριξη των Εράνων του Ερυθρού Σταυρού και του Αντικαρκινικού Εράνου
10.              . Συνεργασία με η ΔΗΠ.Ε.Α.Π. για απορρόφηση αιτούντων εργασία
¨      . Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
¨      Υποψήφιοι του προγράμματος Δράση Συμβουλευτικής
11.              .Συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολλέγιο και προσφορά 3 υποτροφιών σε μαθητές Αυκείων του Δήμου
12.               Εκπαίδευση σπουδαστών Κοινωνικών Αειτουργών κατά την εργασηριακή και πρακτική τους άσκηση σε συνεργασία με τα Τ.Ε.Ι Κοινωνικής Εργασίας
13.              Διοργάνωση Εκδηλώσεων για την Ημέρα της Μητέρας και της Οικογένειας. Εθελοντισμού και Α.Μ.Ε.Α, Ημερίδων Στίβου και ΒονΙίτι για Α.Μ.Ε.Α.
14.              Πρόγραμμα Δράσης Συμβουλευτικής στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Του Σχεδίου «Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών»
¨      Συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. Αγίας Παρασκευής
¨      Συλλογή και επεξεργασία αιτήσεων υποψηφίων
¨      Εξατομικευμένες συνεντεύξεις υποψηφίων
¨      Μέλος του Ο.Σ.Φ. (Ομάδα Συντονιστικού Φορέα)
¨      Συμμετοχή σε συναντήσεις του Ο.Σ.Φ. με τους υπόλοιπους Φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
15.              Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες


ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

1. Υλοποίηση έργου «Δράση Συμβουλευτικής στο Δήμο Αγίας Παρασκευής του Σχεδίου Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών».
Χρηματοδότηση: Π.Ε.Π Αττικής 2000-2008
Συντονιστής: Νομαρχία Αθηνών
Σύναψη συμφωνητικού με τον Ανάδοχο που Θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα
2. Πρόταση Προϋπολογισμού έτους 2007
3. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής
4. Δημιουργία Ομάδων Γονέων
5. Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση για τα παιδιά Δημοτικών Σχολείων
> Έναρξη: Περίπου 20 Ιουνίου
> Λήξη: 29 Ιουλίου ( Διάρκεια 6 εβδομάδων)
> Προετοιμασία της διαδικασίας: περίπου τέλος Φεβρουαρίου
6. Παιδικές Κατασκηνώσεις για παιδία έως 15 ετών
¨      Κατασκηνωτική Περίοδος: 11 ημέρες
¨      Έναρξη: περίπου 20 Ιουνίου
¨      Λήξη: τέλος Αυγούστου
¨      Προετοιμασία της διαδικασίας: Περίπου αρχές Μαρτίου
7. Προσφορά δωροεπιταγών σε Οικονομικά ευπαθείς οικογένειες για το Πάσχα
> Προετοιμασία της διαδικασίας: περίπου τέλος Φεβρουάριου
8. Εκδήλωση Εορτής για την Ημέρα της Μητέρας και της Οικογένειας στα μέσα Μαΐου
9. Ημερίδα Στίβου για Α.Μ.Ε.Α στο τέλος Μαΐου
10. Εκδήλωση λήξης σχολικού έτους Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου για Α.Μ.Ε.Α στο τέλος Ιουνίου
11. .Προσφορά δωροεπιταγών σε ευπαθείς οικονομικά οικογένειες για τα Χριστούγεννα
Προετοιμασία της διαδικασίας: Περίπου αρχές Νοεμβρίου
12. Εκδήλωση για τον Εθελοντισμό και Α.Μ.Ε.Α αρχές Δεκεμβρίου


ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το Μουσικοκινητικό Εργαστήρι για Άτομα με Αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) είναι μια πρωτοπόρα και πιλοτική προσπάθεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής με στόχο να δώσουμε στα παιδιά αυτά διεξόδους εκμετάλλευσης του ελεύθερου χρόνου τους ουσιαστικά και παράλληλα να δοθεί και διέξοδος στους γονείς για ελεύθερο χρόνο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων φροντίδας των παιδιών αυτών. Στεγάζεται σε οίκημα που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο στο πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη.
Στόχος του προγράμματος είναι
Να μεταφέρει στα παιδιά ένα σύνολο γνώσεων που θα ωφελήσει πολλαπλά ή θα τους ομορφύνει τη ζωή.
ο Να βελτιώσει το γνωστικό τους επίπεδο, τις δεξιότητες τους, την κινητική ή κοινωνική τους συμπεριφορά ή συναισθηματική κατάσταση.
Να βελτιώσει την κοινωνικότητα και την ανεξαρτητοποίηση τους.
ο Να ασκήσει θετική επίδραση και να ενθαρρύνει τους κουρασμένους, ή σε πολλές περιπτώσεις αποκαρδιωμένους, κηδεμόνες των παιδιών.
Μέσα από το Μουσικοκινητικό Εργαστήρι προσφέρεται η σύνθετη εκείνη εκπαιδευτική και παιδαγωγική δραστηριότητα που αφορά όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες και που χρησιμοποιεί συνυφασμένα τη μουσική ( μελωδία, ρυθμό, αρμονία) και τη προσαρμοσμένη κινητική αγωγή (Ειδική Φυσική Αγωγή).
Παράλληλα, παρέχεται Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των συμμετεχόντων ατόμων και των οικογενειών τους. Καταγράφονται οι ανάγκες τους μέσω ερωτηματολογίων για τον σχεδιασμό και την οργάνωση καινούριων προγραμμάτων και ενημερώνονται για τις κοινωνικοπρονοιακές παροχές.
Μέσα από κατάλληλα βοηθήματα ή προσαρμογές επιδιώκεται η ανάπτυξη αισθητικοκινητικών ή αισθητικοαντιληπτικών ικανοτήτων βοηθώντας στην ικανότητα επικοινωνίας, δραστηριοποίησης και οργάνωσης της καθημερινής τους ζωής.
Με το Πρόγραμμα της λογοθεραπείας επιτυγχάνεται η λειτουργική επικοινωνία μεταξύ των Ατόμων.
Τέλος, εφαρμόζονται προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης, Ψυχαγωγίας και Κοινωνικοποίησης των Ατόμων ( εικαστικά, παρακολούθηση θεατρικών έργων ή κινηματογραφικών προβολών σε κεντρικό Κινηματογράφο του Δήμου, επισκέψεις σε Μουσεία και περίπατοι στην πόλη, γνωριμία με υπηρεσίες κ.λ.π.)
Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός και μπορούν να συμμετέχουν όλα τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου μας.
Το πρόγραμμα προσφέρει τις Υπηρεσίες του σε 34 Άτομα και τις οικογένειες τους με πολύ μεγάλη επιτυχία καλύπτοντας βασικές ανάγκες του ελεύθερου χρόνου της ευαίσθητης αυτής ομάδας κατοίκων της πόλης μας.
Για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου για Α.Μ.Ε.Α. και την επίτευξη Των στόχων του απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες:
1) Ψυχολόγος
2) Κοινωνικός λειτουργός
3) Μουσικός Ειδικής Αγωγής
4) Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με Εξειδίκευση στα Α.Μ.Ε.Α.
5) Λογοθεραπευτής
6) Εργοθεραπευτής
Η Προϊσταμένη Του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής
Αναστασία Πιτερού