Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Περί Συμμετοχικού Προϋπολογισμού στην Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή 4.11.2009
 

Από  την πρώτη στιγμή που η σημερινή Δημοτική Αρχή ξεκίνησε τον θεσμό των «Συνελεύσεων Γειτονιάς», ως ένα εργαλείο για την σύνταξη του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, δέχθηκε πολλές επιθέσεις αμφισβήτησης.
Κάποιοι είχαν την άποψη και απαίτησαν η διαδικασία της «Συνέλευσης Γειτονιάς» να μοιάζει με αυτήν ενός ανοιχτού Δημοτικού Συμβουλίου, δηλ. αρχική εισήγηση του Δημάρχου, τοποθετήσεις των επικεφαλής των τεσσάρων δημοτικών παρατάξεων και στο τέλος οι κάτοικοι και οι Τοπικοί Σύλλογοι.
Κάποιοι άλλοι, προσπάθησαν να τις απαξιώσουν ως διαδικασία, προβάλλοντας σε αντιπαράθεση, μια δική τους πρόταση σύνταξης Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, ως την μοναδική και αυθεντική, χωρίς όμως να καταθέτουν ολοκληρωμένη πρόταση, που να μπορεί να αναλυθεί και να υποστεί την βάσανο της κριτικής.
Είναι γεγονός πως από το 1989, που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε «Συμμετοχικός Προϋπολογισμός» στην πόλη του Πόρτο Αλέγκρε, έχει εξαπλωθεί ραγδαία. Σ’ όλο τον κόσμο, αρκετές πλέον πόλεις δοκιμάζουν το δικό τους σχήμα Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, όπως οι ίδιες εκτιμούν πως αρμόζει στην δική τους κοινωνία και στον δικό της βαθμό οργάνωσης και λειτουργίας.
Σε μια του συνέντευξη στην Εφημερίδα Αυγή, ο Τζοβάνι Αλεγκρέτι, Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος, σύμβουλος Συμμετοχικού Προϋπολογισμού στους δήμους Βενετίας και Ρώμης, παρουσιάζει τα συμπεράσματα της εμπειρία του από την ιστορική εξέλιξη του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, σ’ όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην  Ευρώπη.
Στη συνέντευξή του αυτή μεταξύ άλλων υπάρχουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
·   Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, αντίθετα υπάρχουν πολλά παραδείγματα πειραματισμών, διαφορετικά μεταξύ τους.
·   Την αρμοδιότητα διαβούλευσης με τους πολίτες την έχει ο δήμαρχος κι η δημοτική αρχή.
·   Δεν υπάρχει κανόνας για το ποιες δαπάνες διαχειρίζεται ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός.
·   Δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.
·   Ακόμα κι οι τρόποι συζήτησης με τους πολίτες μπορεί να είναι «άτυποι», ανοιχτές συγκεντρώσεις, δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια, θεματικές συζητήσεις κλπ.
·   Σημασία έχει οι διαδικασίες διαβούλευσης να συμπεριλαμβάνουν το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του πληθυσμού, ώστε να μην ακούγονται μόνο οι ομάδες εκείνες που είναι ήδη οργανωμένες και οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κατά κάποιο τρόπο ως «ομάδες πίεσης».
Από το ανωτέρω απάνθισμα τω θέσεων ενός από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της Αριστεράς για τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, είναι σαφές πως αυτό που εμείς ονομάζουμε Συμμετοχικό Προϋπολογισμό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή Οργάνωση της κοινωνίας στο Δήμο μας. Μια οργάνωση στην οποία απουσιάζουν τα Συνοικιακά Συμβούλια με θεσμική υπόσταση, με αντιπροσωπευτική συγκρότηση και με εσωτερικές διαδικασίες. Κάτω από την ίδια θεώρηση οι Συνελεύσεις Γειτονιάς είναι εργαλείο έκφρασης της βούλησης των δημοτών και όχι ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο. Το μοντέλλο που εμείς εφαρμόζουμε δεν είναι το τέλειο, επιδέχεται βελτιώσεις, όχι όμως μηδενισμό. 
Στην προσπάθεια βελτίωσης των μέσων έκφρασης των δημοτών βρίσκεται η από πολλούς λοιδορούμενη «Τοπική Δημοκρατία» και οι προτάσεις διαβούλευσης που κατατίθενται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ.Σκουλά, την αντιδήμαρχο Καίτη Μοσχονά και τον συντονιστή της Επιτροπής για την Τοπική Δημοκρατία Γιώργο Κόκκα.
Στην κατεύθυνση αυτή, σίγουρα είναι σημαντική η κατάθεση προτάσεων από όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και το βάθεμα των δημοκρατικών διαδικασιών στην λειτουργία των δήμων και την ενεργοποίηση των δημοτών.

Μιχάλης Γαβράς
Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
Πρόεδρος Δημοτικών Ιατρείων
Υπεύθυνος Κοινωνικής Πολιτικής