Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Απώτερο στάδιο του Σοσιαλισμού

Καλημέρα!!! Καλημέρα!!!
αυτή είναι μια καλή μέρα για την "αριστερή" Ελλάδα!!!!!
έπιασε τον ταύρο της πλουτοκρατίας από τα κέρατα!!!!!
Νάτοι!!!! νάτοι!!!!!
αυτοί φταίνε για την κατάντια της Ελλάδας!!!!
αυτοί να πληρώσουν!!!!
αυτοί οι 64.000 (1%) Ελληνες, που φαίνονται να δηλώνουν, μια και δεν μπορούν να τα κρύψουν, "υψηλά εισοδήματα" πάνω από 50.000,
όχι αυτοί που ΕΧΟΥΝ υψηλά εισοδήματα και τα κρύβουν!!!!
Επίθεση λοιπόν στην φανερή "πλουτοκρατία"!!!!!
Ζήτω η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή!!!!!!!
Υ.Γ. 1.
6.500.000 το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων, άρα οι 64.000 είναι το 1% των φορολογικών δηλώσεων!!!!!!
Αυτοί είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα!!!!!!!
Αν αυτό δεν είναι "σοσιαλισμός", τι άλλο είναι!!!!!!
Υ.Γ.2. Φτιάξαμε νόμο για το 1% των Ελλήνων!!!!!!! Αυτό είναι μεταρρύθμιση!!!!!! και μάλιστα αριστερή!!!!!

Πηγή:
Το πρόστιμο (που έχει μειωθεί κατά 50%) θα πληρώνεται χωρίς προσαύξηση εφόσον το εισόδημα είναι έως 50.000 ευρώ
avgi.gr

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου 23-3-1821

Προκήρυξή της «Μεσσηνιακής Γερουσίας», προς την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη

Είναι το πρώτο επίσημο έγγραφο της Επανάστασης των Ελλήνων και ένα κείμενο που αποκαλύπτει πως δεν είναι δυνατόν να γράφτηκε από τα χέρια του Μαυρομιχάλη, αλλά από πολύ εξειδικευμένους στην υψηλή εξωτερική πολιτική.
Κείμενο που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή σκηνή, που θα πρέπει να σημειώσουμε πως κυριαρχείτο από την Ιερή Συμμαχία, υπέρμαχο του επικρατούντος στάτους εκείνης της εποχής και σφοδρό πολέμιο των αποσχιστικών επαναστατικών κινήσεων στην Ευρώπη.
Η αριστοτεχνική σύνδεση,
---του δικαιώματος για αποτίναξη του βασανιστικού ζυγού (Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας),
---της αποφασιστικότητας (απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν) και
---της Ελληνικής καταγωγής (η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε),
απαιτεί υψηλότατου επιπέδου και βαθύτατη γνώση του τι μπορούσαν να ανεχθούν οι κυρίαρχοι της Ευρώπης, προς τους οποίους απευθύνετο και το έγγραφο-διακήρυξη για βοήθεια.
(Για όσους αμφιβάλλουν πως η Επανάσταση του '21 σχεδιάστηκε από ένα Κέντρο υψηλών προδιαγραφών, όπως η Φιλική Εταιρία).


Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.
Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίθφησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.
Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν υης βδελυράς τυραννίας.
Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.
Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας.
Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας.
Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.


1821: Μαρτίου 23 : Εν Καλαμάτα.
Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου.
Πέτρος Μαυρομηχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.
Αντίγραφον από της εν Λονδίνω επιστολής.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Δημοσκοπική ευωχία στο Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝΑ)Δημοσκοπική ευωχία στο "Κίνημα αλλαγής"!!!!! 10,2% και τρίτο κόμμα!!!!!!!
Μαζί με την επικοινωνιακή ανάγκη για την εκδήλωση της χαράς, ελπίζω να συνυπάρχει υποδόρια και κυρίαρχα ο προβληματισμός των στατιστικών δεδομένων και των εξ αυτών πολιτικών συμπερασμάτων.
Συγκεκριμένα:
2018:  14,2% αδιευκρίνιστη ψήφος +10,2%ΚΙΝΑ+19,2%ΣΥΡΙΖΑ+4,6%άλλο=48,2%
2010:  43,9%ΠΑΣΟΚ+4,6%ΣΥΡΙΖΑ=48,2%
Αρα:
1. Είναι προφανές πως οι δυο σχηματισμοί αποτελούν εκλογικά συγκοινωνούντα δοχεία
2. Η έκφραση της επιθυμίας του λαού ("λαϊκισμός" λέγεται) είναι το κοινό χαρακτηριστικό και των δυο κομμάτων και δεν θα μπορούσε νάναι και διαφορετικά μια και το υποκείμενο της πολιτικής είναι ο λαός και αυτός καθορίζει την πολιτική των κομμάτων στο βαθμό που και αυτά επιθυμούν να γίνουν κυβέρνηση!!!!!
3. Το ζητούμενο σήμερα για το ΚΙΝΑ είναι από ποια δεξαμενή ψηφοφόρων αναζητά την εκλογική του άνοδο:
α. από τον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ;;;;;
Θα πρέπει να ξεπεράσει σε λαϊκισμό τον ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα σχετικά αδύνατο

β. από την "αδιευκρίνιστη ψήφο";;;;;
θα πρέπει να ακολουθήσει την δύσκολη οδό, που επιβάλλει:
  • καταδίκη λεκτική και πολιτική του "λαϊκισμού"
  • ανανέωση και εκσυγχρονισμένο πολιτικό λόγο και διακήρυξη
  • αντικατάσταση των δημόσιων προσώπων ως επικοινωνιακή αλλά και πολιτική ανάγκη
Στο ίδιο συμπέρασμα για το δίλημμα του ΚΙΝΑ καταλήγουμε αν μελετήσουμε τα αποτελέσματα της 1ης και 2ης Κυριακής των εσωκομματικών εκλογών του Νοεμβρίου 2017. Σε προηγούμενη ανάρτηση έγραφα:
"Αν το νέο κόμμα αποβλέπει στο 40%, που το αποτελούν ανέστιοι κομματικά και απέχοντες από τις εκλογικές διαδικασίες, θα πρέπει να καταθέσει το αντίστοιχο σχέδιο, που να είναι ελκυστικό και να ικανοποιεί αυτούς τους ψηφοφόρους.


http://gavrasmichael.blogspot.gr/2017/11/blog-post.html

http://gavrasmichael.blogspot.gr/2017/11/blog-post_14.html

πανελλαδική έρευνα της Rass για τον τηλεοπτικό σταθμό Action24 (9.3.2018)