Δημ.Εκλογές 2006

Μιχάλης Γαβράς


Με την ιδιότητα του προέδρου των Συλλόγων Γονέων του 12ου Δημοτικού, του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου, του μέλους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και του εκπροσώπου της Ένωσης στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας(ΔΕΠ) έχει ασχοληθεί επί μια δεκαετία για:
ü     Την βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης του Δημόσιου σχολείου
ü     Την δημιουργία του 2ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής
ü     Την λειτουργία προγραμμάτων χορού, μουσικής, μπάσκετ, ζωγραφικής για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου (πριν εφαρμοστεί το ολοήμερο σχολείο)
ü     Την υποστήριξη εξωδιδακτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου
ü     Αρθρογραφία για εκπαιδευτικά ζητήματα
Βασικές αρχές και σκέψεις

Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα

Ως βιώσιμη πόλη ορίζουμε και θεωρούμε την πόλη στην οποία οι κατοικίες των ανθρώπων, η επιχειρηματική δραστηριότητα, η κυκλοφορία των οχημάτων, η οργάνωση των κοινωνικών δραστηριοτήτων στις γειτονιές, δεν βλάπτουν το περιβάλλον, αλλά αντίθετα διαμορφώνουν όρους ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με όραμα και στόχο την Αγία Παρασκευή που πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας, προοδευτικά, μεθοδικά και με σχέδιο, ανατρέπουμε την σημερινή δυσμενή κατάσταση.

Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν βλάπτουν μόνο μια γειτονιά αλλά μεταναστεύουν και στις άλλες (π.χ. οι αέριοι ρύποι παράγονται στο Κοντόπευκο, διασπείρονται σ’ όλη την πόλη)

Υπάρχει ανάγκη ολιστικής θεώρησης των προβλημάτων και συνολικού σχεδιασμού παρεμβάσεων σε βάθος χρόνου, για την ανατροπή της υποβάθμισης της πόλης.

Η Αγία Παρασκευή ήταν στην πράξη και υιοθετήθηκε στο Γ.Π.Σ. ως περιοχή «αμιγούς κατοικίας» . Οφείλουμε να προσφέρουμε στον Δημότη μια πόλη
ü     ασφαλή, καθαρή, φωτισμένη, ήσυχη,
ü     με πεζόδρομους, πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και πράσινο,
ü     προστατευμένη από τις εξωγενείς πιέσεις των μεγάλων έργων,
ü     με αξιόπιστη εξυπηρέτηση των καθημερινών του αναγκών.

Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης που
ü     να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες,
ü     να προστατεύει τον οικιστικό χαρακτήρα και την ησυχία της πόλης,
ü     να αποτρέπει την διαμπερή κυκλοφορία,
ü     να διαφυλάσσει την αρμονική λειτουργία των κέντρων γειτονιάς,
ü     να προστατεύει την τοπική επιχειρηματικότητα

Να επεκτείνουμε το πράσινο, με αγορά οικοπέδων, με διενέργεια δημοψηφίσματος για τη λήψη μακρόχρονου δανείου
Να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι της πόλης στο ΜΕΤΡΟ με μικρά ευέλικτα λεωφορεία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να μετατραπεί σε στρατηγείο επεξεργασίας του οράματος και υλοποίησης των στόχων, για να αποκτήσει και πάλι η πόλη το όνομα και τα χαρακτηριστικά που είχε.

Να εφαρμοστεί στην πράξη η διάκριση των αρμοδιοτήτων των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων και του διοικητικού μηχανισμού.

Αναβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου
ü     με συμμετοχική δημοκρατία και κοινωνική λογοδοσία
ü     με το ξαναζωντάνεμα των συνοικιακών συνελεύσεων και συμβουλίων

Άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής
ü     με την αναβάθμιση της διεύθυνσης περιβάλλοντος (στελέχωση και αξιοποίηση)
ü     με την υπηρεσία παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
üκαι λήψη σχετικών μέτρων

Αναδιοργάνωση και επέκταση της κοινωνικής πολιτικής
ü     με τη δημιουργία ενιαίας Διεύθυνσης κοινωνικών και ιατρικών θεμάτων
ü     με την μέριμνα και για αυτούς που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους
ü     με την διασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου κοινωνικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός
ü     με το γραφείο καταγραφής ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων

Εκσυγχρονισμός και νεολαία
ü     δημιουργία πολυδύναμων Κέντρων Νεολαίας με κυρίαρχο το λόγο των νεολαίων
ü     δημιουργία στο δήμο γραφείου αναζήτησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
ü     προώθηση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων της πόλης με την νεολαία του δήμου

Παιδεία: Πολιτισμός – Αθλητισμός
ü     Πολιτισμός και Αθλητισμός, είναι μέρος της γενικότερης μόρφωσης που οφείλει να παρέχει ο Δήμος στους νέους αλλά και στους ενήλικες
ü     προώθηση κατά προτεραιότητα της ερασιτεχνικής πρωτοβουλίας στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό
ü     διασύνδεση του πολιτισμού και του αθλητισμού με τα σχολεία της πόλης

ΑΡΘΡΟ 16 του Συντάγματος.
Κατοχύρωση και αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστήμιου με ενίσχυση της αυτοτέλειαςδιασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου και ταυτόχρονη


Προτεραιότητες – Προτάσεις κατά περιοχές

Κοντόπευκο - Παράδεισος:
ü     Να εφαρμοστούν τα “μέτρα προστασίας” που ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος στις γειτονιές κοντά στο ΜΕΤΡΟ και στην Αγ.Τριάδος.
ü     Να ληφθούν μέτρα ώστε η Δερβενακίων να μην μετατραπεί σε «Μεσογείων» του Κοντοπεύκου.

Πευκάκια: Υλοποίηση της Πράξης Εφαρμογής με ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να διασωθεί το υπάρχον «περιβαλλοντικό πλεονέκτημα», αποτρέποντας την επέλαση του τσιμέντου και διατηρώντας «φυσικούς» τους ελεύθερους χώρους.

Αη Γιάννης: Να προστατευτεί ο οικιστικός χαρακτήρας της περιοχής στην πάνω Πλατεία και γύρω από το δημοτικό χώρο “Στ.Κώτσης” (πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη).

Τσακός:
ü     επέκταση της γραμμής του ΜΕΤΡΟ για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Τσακού και της Πλατείας, καθώς και των σπουδαστών του Αμερικάνικου Κολλεγίου και του Γαλλικού σχολείου
ü     Να αξιοποιηθεί ο Λόφος με περιβαλλοντική ευαισθησία
ü     Διασύνδεση του Τσακού με τους αθλητικούς χώρους
ü     Άμεση κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Ελ.Βενιζέλου


Κολυμβητήριο: Να λειτουργήσει με ταυτόχρονη λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της περιοχής, για αποτροπή της οποιασδήποτε επιπλέον επιβάρυνσης του οικιστικού χαρακτήρα και των κατοίκων της περιοχής.

«Μέτρα προστασίας»

Σημ. 1. Τα «Μέτρα προστασίας» αποτελούν μια σειρά προτάσεις που  επεξεργάστηκε ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντοπεύκου – Παραδείσου – Πευκακίων και εισήχθησαν προς συζήτηση και λήψη απόφασης με πρωτοβουλία όλης της αντιπολίτευσης

Σημ. 2. Παρόμοια μέτρα χρειάζονται και άλλες περιοχές της πόλης που δέχονται υψηλές φορτίσεις και αλλάζουν τα οικιστικά τους χαρακτηριστικά, όπως η περιοχή της πάνω Πλατείας, η περιοχή της Αγίας Τριάδος, η περιοχή του Αμερικάνικου Κολλεγίου, του Γαλλικού σχολείου κ.λ.π.

Από τα πρακτικά της 1/06/ 11.1.2006συνεδρίασης του Δημ.Συμβουλίου
Στην Αγία Παρασκευή την  Τετάρτη 11-01-2006 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής και
Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
απόφαση 1/06.  Λήψη μέτρων για τη προστασία των περιοχών που γειτνιάζουν με τους δύο σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και ορίζονται από τις οδούς Παναγούλη – Παπαρρηγοπούλου – Χρ. Σμύρνης –Ιωαννίνων – Γαρηττού και Χίου – Απ. Ελλήνων – Ολυμπίας – Γαρηττού, από την άναρχη και παράνομη στάθμευση. 
Η Τεχν.Υπηρεσία του Δήμου θα καταθέσει σε ένα μήνα, ολοκληρωμένη πρόταση για τις δύο συγκεκριμένες περιοχές, που θα στοχεύει 
•  Στην παρεμπόδιση της στάθμευσης στις δύο πλευρές των δρόμων, επί των πεζοδρομίων, στις εισόδους των σπιτιών και ιδιωτικών γκαράζ καθώς και 
•  Στην παρεμπόδιση της στάθμευσης σε απόσταση 2 τουλάχιστον μέτρων από τις γωνίες και διασταυρώσεις. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί άμεσα με αυτεπιστασία, με εύκολα και φθηνά μέσα κατ’ αρχήν (δοκιμαστική εφαρμογή με μπάρες-κολωνάκια-ζαντινιέρες κ.λ.π.).
•  Να αρχίσει, άμεσα, καθημερινή και αποτελεσματική αστυνόμευση και στις δύο αυτές περιοχές.
•  Την έκδοση καρτών στάθμευσης για τους μονίμους κατοίκους της περιοχής. 
απόφαση  2/06. Εγκρίνει τη μονοδρόμηση της οδού Δερβενακίων, στο τελικό της τμήμα και συγκεκριμένα από την οδό Παύλου Μελά και πάνω, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
απόφαση 3/06. Tην άμεση παρέμβαση στον ΟΑΣΑ για την επαναφορά των mini bus στην τοπική συγκοινωνία και συγκεκριμένα των γραμμών 406 & 407.
Tην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που θα μοιραστεί στους κατοίκους της πόλης για την συγκοινωνία  και τα δρομολόγια της περιοχής μας. 
απόφαση 4/06.Την επίσπευση των ενεργειών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 188 επί των οδών Καλαμάτας και Τριφυλλίας όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  Παράλληλα να προχωρήσει η διαδικασία για την απευθείας αγορά του συγκεκριμένου χώρου, ο οποίος έχει δεσμευθεί ως χώρος πρασίνου για το Δήμο. 
απόφαση 5/06. Nα προβεί στην άμεση  αξιοποίηση της υπάρχουσας αποτύπωσης των μικρών μη οικοδομήσιμων οικοπέδων που προέκυψαν κυρίως από απαλλοτρίωση μεγαλύτερης ιδιοκτησίας από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και να προσδιορίσει τους προς απαλλοτρίωση χώρους. 
Να καταρτισθεί κανονισμός προκηπίων στα μέτωπα της Γαρηττού και Παναγούλη.
απόφαση 7/06. Tην παρέμβαση του Δήμου εγγράφως και με εξώδικο, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ» και «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», με παράσταση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά, με τα οποία να ζητάμε:
•  Η «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ» να εφαρμόσει μέτρα αντιθορυβικής προστασίας στο τμήμα της Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (από Σκρά και πάνω), 
•  Να τοποθετήσει σύγχρονο αντιθορυβικό ασφαλτοτάπητα
• Να δενδροφυτεύσει με επιμέλεια, εγκαθιστώντας και σύστημα αυτόματου ποτίσματος, άμεσα (όχι το καλοκαίρι), όλες τις πρασιές στην Παναγούλη (σκεπαστό κ.λ.π) αλλά και τα τμήματα που έχουν απαλλοτριωθεί μεταξύ Γαρηττού και Δ. Πλακεντίας. 
•  Να προβαίνει δε τακτικά στον καθαρισμό των οδοστρωμάτων των κύριων και βοηθητικών δρόμων του συστήματος γύρω από το Κόμβο Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ και τα διόδια της Παναγούλη.
•  Η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» να υποχρεωθεί να τηρήσει τον αρχικό σχεδιασμό για το σταθμό Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 
• Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ να ακυρώσει την απόφασή του ΥΑ11765/21.3.05-ΦΕΚ363/Δ/05
με την οποία παραχωρείται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ η δημόσια έκταση πάνω από το αμαξοστάσιο, προκειμένου να ανεγερθεί πολυώροφο κτίριο – γραφεία της εταιρείας.
•  Το πάρκινγκ στο σταθμό ΧΑΛΑΝΔΡΙ, να γίνει όπως έχει δεσμευτεί για όλα τα πάρκινγκ, υπόγειο και επάνω κηποπλατεία, με πρόβλεψη μόνο χώρου στάσης για την τοπική συγκοινωνία. 
απόφαση  8/06. Tην άμεση  παρέμβαση του Δήμου στους οργανισμούς ΟΑΣΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ και τα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για την ολοκληρωτική και σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος, που αφορά την μεταφορά του «τερματικού σταθμού» του ΜΕΤΡΟ στην Κάντζα, Παλλήνη, Κορωπί άμεσα με την λειτουργίας τους.    
απόφαση  9/06. Tην άμεση πραγματοποίηση  συνάντησης – παράστασης του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και με τον Υπουργό Πολιτισμού.
•  Την πραγματοποίηση Εκδήλωσης-Ημερίδας του Δήμου για το θέμα «Διάσωση και Αξιοποίηση του Μεγάρου ΙΟΛΑ».
•  Την οργάνωση συγκέντρωσης - διαμαρτυρίας στο χώρο, για την τακτική του ΥΠ.ΠΟ. με τους κατοίκους και το Σύλλογο της περιοχής».
• Την λειτουργία διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία θα επεξεργαστεί το θέμα.