Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Προσλήψεις Προσωπικού στις Κοινωνικές δομές του Δήμου από το "ΔΡΑΣ.Ε" Προς
κ.Βασίλη Ζορμπά, Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής


Α.Π.34616/ 10.9.2013

Κοιν. : ΜΚΟ ΔΡΑΣ.Ε

Κύριε Δήμαρχε
Σε συνέχεια της προφορικής μου ανακοίνωσης στην προ ημερησίας διάταξης διαδικασία του Δημ. Συμβουλίου (4.9.2013), σας απευθύνω και γραπτώς το αίτημά μου για παρέμβασή σας στην διαδικασία επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣ.Ε ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Παρ’ ότι ο Δήμος δεν είναι ο φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, ούτε αυτός που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό για την επιλογή του προσωπικού, έχετε την ηθική υποχρέωση να παρέμβετε, ως το ένα μέρος από τα τρία συμβαλλόμενα, καθώς επίσης είστε εσείς που εισηγηθήκατε την αποδοχή του από το Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Όπως σας ενημέρωσα και στην διαδικασία του Δημ. Συμβουλίου (4.9.2013), φαίνεται πως τα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ κριτήρια και η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ προορίζονται να γίνουν το εργαλείο για την χειραγώγηση, ποδηγέτηση και παραποίηση των αποτελεσμάτων της ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ βαθμολογίας.
Η δε επιμονή να συνεκτιμηθεί ως κριτήριο επιλογής η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε κοινωνικές και προνοιακές δομές, προσβάλλει κατάφορα τις βασικές αρχές του Διεθνούς Εθελοντισμού. Σύμφωνα με αυτές αποκλείεται εξ ορισμού η υλικού τύπου  και προκρίνεται η ηθικού τύπου επιβράβευση των εθελοντών.
Σας καλώ λοιπόν να παρέμβετε και να διασφαλιστεί εκτός από την νομιμότητα και το αδιάβλητο της συνολικής διαδικασίας για την επιλογή του προσωπικού, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ευαισθησία σας σε αυτά τα θέματα. 


Προς

κ.Ι.Βουτσινά, Πρόεδρο ΔΣ Αγίας Παρασκευής
 

Α.Π.34617/ 10.9.2013

Θέμα: παροχή πληροφοριών

Σχετ.:
  1. Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημ.Συμβουλίου, Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, 16852/6,4,2011, αρθρο 10, παραγρ. 8 και 9.
  2. Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (http://www.agiaparaskevi.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nqsszpqRDGc%3d&tabid=62)
  3. Έγγραφο προς Δήμαρχο (Α.Π34616/10.9.2013)
Κοιν. : ΜΚΟ ΔΡΑΣ.Ε

 κύριε Πρόεδρε

Με το δικαίωμα που μου παρέχει η σχετ.1.  και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα  σχετ.2 & 3, παρακαλώ να με ενημερώσετε:
                                           
Για την κατάταξη των υποψηφίων μετά την πρώτη φάση της αξιολόγησης από τον δικαιούχο του προγράμματος (ΔΡΑΣ.Ε).

Γνωρίζετε πως η ένταξή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η ΗΘΙΚΗ ευθύνη για την αμεροληψία και την μέγιστη δυνατή διαφάνεια στην επιλογή των συμβασιούχων που θα στελεχώσουν υπηρεσίες του Δήμου είναι και δικιά μας υποχρέωση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου