Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

"Αταξίες" στις προσλήψεις Προσωπικού στις Κοινωνικές δομές του Δήμου από το "ΔΡΑΣ.Ε"Μιχάλης Γαβράς
Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
Α.Π.
38784/9.10.2013

Προς
κ.Βασίλη Ζορμπά, Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής

 Κύριε Δήμαρχε
Με το ΑΠ.34616/10,9,2013 έγγραφό μου σας καλούσα «…να παρέμβετε και να διασφαλιστεί εκτός από την νομιμότητα και το αδιάβλητο της συνολικής διαδικασίας για την επιλογή του προσωπικού..» για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣ.Ε ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Σας τόνιζα πως «…φαίνεται πως τα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ κριτήρια και η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ προορίζονται να γίνουν το εργαλείο για την χειραγώγηση, ποδηγέτηση και παραποίηση των αποτελεσμάτων της ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ βαθμολογίας.»
Πριν λίγες μέρες έλαβα την βαθμολογία και την κατάταξη των υποψηφίων μετά την 1η φάση αξιολόγησης των αντικειμενικών κριτηρίων (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Ξένες Γλώσσες, Χρήση Η/Υ, επαγγελματική εμπειρία, κοινωνικά κριτήρια). Συγκρίνοντας αυτή την κατάταξη με αυτήν της τελικής βαθμολόγησης και επιλογής προς διορισμό κατέληξα στις ακόλουθες διαπιστώσεις.
Για την ακρίβεια αυτών των διαπιστώσεων, παρατίθενται τα κριτήρια και ο συντελεστής βαρύτητας στην βαθμολογία των υποψηφίων, όπως εμφανίζεται στην προκήρυξη του έργου.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, τα αντικειμενικά κριτήρια Κ1-Κ4  λαμβάνουν στο σύνολο του ΑΡΙΣΤΑ (1 μονάδα) μόλις το 0.25 (Πτυχίο=0.10, Μεταπτυχιακό=0.05, Ξένες Γλώσσες=0.05, Χρήση Η/Υ=0.05), ενώ τα κριτήρια (Κ6, 7 & 10) που βαθμολογούνται από την συνέντευξη λαμβάνουν το 0,50.
Τα προσωπικά χαρακτηριστικά, αν δηλ. είναι κάποιος συνεργάσιμος κ.λπ. βαθμολογείται με 0.25, όσο δηλ. ολόκληρο το πραγματικό  βιογραφικό.
Η προετοιμασία του φακέλου και η «εικόνα» του βιογραφικού είχε συντελεστή 0.10, όσο και το πτυχίο με άριστα ή όσο το μεταπτυχιακό και οι ξένες γλώσσες μαζί.
Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας αποτυπώνονται καταπληκτικά με τις  αλλαγές που προκύπτουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη.
Κάποιος που ήταν 1ος στην βαθμολόγηση της πρώτης φάσης των αντικειμενικών κριτηρίων έγινε 8ος με την βοήθεια της συνέντευξης. Αλλού ο 6ος ήρθε 2ος και διορίστηκε, ο 1ος έγινε 5ος, ο 5ος έγινε 1ος, ο 7ος έγινε 4ος, ο 18ος έγινε 5ος, ο 8ος υπερπήδησε τους προηγούμενους πέντε και διορίστηκε, ο 6ος έγινε πρώτος και διορίστηκε, αλλού η σειρά 1-2-3-4 έγινε 1-4-2-3 και διορίστηκαν οι δυο πρώτοι. Και τα παραδείγματα με τις κραυγαλέες αλλαγές μετά την συνέντευξη δεν έχουν τέλος.
Είναι φανερό πως η αξιοπιστία και το αδιάβλητο της τελικής επιλογής βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπόθεση της δικαιοσύνης, σίγουρα όμως ΗΘΙΚΑ έχουν προσφέρει την χειρότερη υπηρεσία στους πολίτες.
Μια Εθελοντική Οργάνωση ΜΚΟ με ένα αξιόλογο μέχρι στιγμής έργο προσφοράς στην πόλη της Αγίας Παρασκευής και στο Εθελοντικό Κίνημα, βρίσκεται να συμμετέχει στη πρώτη της επαφή με το Δημόσιο και το ΕΣΠΑ, σε διαδικασίες των οποίων η ΗΘΙΚΗ αμφισβητείται κατάφορα.

Κύριε δήμαρχε
Παρ’ ότι ο Δήμος δεν είναι ο φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, ούτε αυτός που διενέργησε τον διαγωνισμό, έχετε την ηθική υποχρέωση να παρέμβετε, ως το ένα μέρος από τα τρία συμβαλλόμενα, καθώς επίσης είστε εσείς που εισηγηθήκατε την αποδοχή του από το Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Σας καλώ λοιπόν να επέμβετε και να αποκαταστήσετε το κύρος και την ΗΘΙΚΗ λειτουργία του προγράμματος με τον τρόπο που εσείς κρίνετε προσφορότερο.

Υ.Γ. Σας ενημερώνω πως ήδη το θέμα έχει πάρει διαστάσεις στον Δήμο της Παλλήνης με την παρέμβαση του αντιπροέδρου του Δημ.Συμβουλίου, που δήλωσε πως «η αντιπολίτευση θα πάει το θέμα στον εισαγγελέα», όπως μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο δημοσίευμα στο διαδίκτυο και το οποίο έχει αναπαραχθεί από πολλές άλλες ηλεκτρονικές σελίδες.
 
Κοιν. :
1.Δημοτικούς Συμβούλους
2. ΜΚΟ ΔΡΑΣ.Ε
 με εκτίμηση
 
Μιχάλης Γαβράς
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου